Abbildung eines Logo
Titel
Petrus Schottus Lucubraciunculae Petri Schotti Argentinensis patricii, iuris utriusque doctoris consultissimi, pratoris & poetae elegantissimi, graeceque probe aeruditi, Lucibratiunculae ornatissimae. Omnibus Germanis, Alsaticis precipue & Argentinensibus, optimarumque litterarum amatoribus quibuslibet Iacobus Vvimphelingius Sletstatinus salutem & caritatem optat. Petrus Schottus Argentinensis abineunte evo bonas artes sedulo coluit... Lucubratiuncular insignis atque celeberrimi I.V. docgtoris Petri Schotti Argentinensus viri patricii, poete elegantissimi, foeliciter incipiunt. Incolumitatem suam scribit & parentum optat. Provido ac circumspecto viro domino Petro Schotto senatori, genitori suo non minus honirandi quam amando Petrus Scjottus filius salutem plurimam dicit Si vos & vestri valetis verendissime genitor bene res geritur. Nonnunquam animum esse laxandum, sanitatis rationem habendam describit mores predicatorum Italie eis Iohannem Keiserbergium preferens. Petrus Schottus insigni divinarum litterarum interpreti doctori Iohanni Geiler de Keisersberg, domino atque maiori suo observandissimo salutem plurimam dicit Quod sciebam has meas litteras perlatum iri ad te, rebus arduissimis et divinis omeliis iam penitus addictum... Gratias agit pro remediis matri impensis, describit valitudinis materne conditionem, consilia petens ulteriora. Petrus Schottus peritissimo atque doctissimo artium & medicine doctori, domino Iohanni Vvidman in Baden tanquam fratri charissimo salutem plurimam dicit Incredibilis humanitas tua, vir prestantissime, quam in meos exhibuisti... Petit pro se litteras commendatitias ad summum pontificem. Petrus Schottus reverendo et religioso patri fratri Emerico de Kemel, ordinis fratrum Minorum de observantia et nuntio apostolico, maiori suo plurimum observando salutem dicit. Reverende in CHristo pater & maior plurimum observande, humanitas illa singularis, quam domui nostrae dum Argentine essetis, diebus superioribus exhibuistis... Languisse se narrat statutum quoddam urbis Argentinensis significat obstare, ne pater suus in causa quadam moneatur. Petrus Schottus eximio iuris pontificii doctori magistro Vito Maeler de Memmingen, litterarum apostolicarum sollicitatori dignissimo tanquam fratri charissimo salutem plurimam dicit. Si bene habes, vir preclarissime, vehementer gaudeo, nos enim, ego inquam & mei deo clementer nobiscum agente, bene valemus. Pro sororibus in Rhentingen petuntur indulgentie. Beatissimo sancte Romane sedis atque universalis ecclesie pontifici maximo domino nostro, domino Sixto quarto, frater Thomas Lampertheim peregrinantium sororum inutilis confessor ordinis Predicatorum. Post desideratissima sanctissimorum pedum oscula, non satis digne possum beatissime pater de sanctitate vestra cogitare et scribere presumo. Congaudet prosperitati suadet officio ac dignitati satisfactum iri, beneficiorum pluralitatis iacturam tangit commendat amicum ex animo. Petrus Schottus eximio iuris pontificii doctori magistro Vito Maeler de Memmingen, preposito sancti Viti Frisingensis bene merito, fratri suo charissimo salutem dicit. Valere te et accessoribus cumulari non sine vehementi gratulationes litteris tuis intellexi... Se febre laborare & omnem habitudinem ante & postquam morbus in se irrepit ordinatissime narrat. Petrus Schottus praestantissimo atque doctissimo medicine doctori magistro Iohanni Vvidman, ordinarie legenti in Thubingen, maiori plurimum observando salutem plurimam dicit. Numquam mihi non molesta fuit absentia tua doctor insignis at nunc mihi adversa prorsus est et calamitosa... Commendat Thomam Vvolff iuniorem patrinum suum aut filium spiritualem. Petrus Schottus peritissimo decretorum doctori, magistro Vito Maeler de Memmingen, proposito sancti Viti Frisingensis, maiori observandissimo salutem plurimam dicit. Longioribus te nuper allicutus sum litteris vir amicissime, forsitan ut vereor sine fructu... Congratulatur in episcopum eum sublimatum episcopi officium tangit. Adulatores cavendos sermonum Iohannis Keisersbergii commonefacit. Pro primariis precibus agit gratias. Petrus Schottus domino Friderico electo Augustensi episcopo humilimi & obsequentissimi cordis obedientiam. Gratularer ego tibi reverendissimi pater & copiosiori epistola foelicem te & beatum testarer... Petit dispensationem pro amicis. Petrus Schottus insigni ac venerabili decretorum doctori magistro Vito Maeler de Memmingen, litterarum apostolicarum solicitatori, maiori plurimum observando salutem plurimam dicit. Ego vero tibi clarissime atque carissime doctor gratiam habeo, nec minorem quam si litteris tuis oblatum gaudium... Frugalitatem suadet ob parentum egestatem. Petrus Schottus Iohanni Klitsch de RIxingen salutem plurimam dicit. Quia Iohannes meus successor tuus vel ante hunc, qui tibi has litteras reddet, saltem ut spero... Petri Schotten Argentinensi ad Bohuslavum de Lobkovuic, dominum in Hassenstein, virum nobilisimum, de christiane vita salubriter instituenda. Arbitror ego te, Bohuslae, nec ornatam elocutionem nec philosophicas ratiocinationes nec ipsa legum instituta a me desiderare... Describit valitudinem patris & sororis. Petrus Schottus eximio artium atque medicine doctori magistro Iohanni Vuidman, tamquam fratri plurimum observandi salutem plurimam dicit. Sospitatem tuam, preclarissime doctor, coniugisque tue castissime matrone ubertatem saluberrimam... Commendatitie pro Iohannem Goecone Augustensi, ut studium coeptum Heydelberge continuare possit. Petrus Schottus eleganti atque tersissimo, bonarum ac sacrarum litterarum sectatori, fratri suo magistro Iacobo Vuimpfelingo in Spira salutem plurimam dicit. Si commendato possit commendatio superaddi, hunc virum non modo probitate... Hortatur ad memoriam mortis & eternae vitae exemplo multorum notorum comperierunt. Petrus Schottus viro magne peritie ac usus domino Vito Maeler de Memmingen, decretorum doctori, praeposito Frisingensis dignissimo, maiori plurimum observando salutem plurimam. Valere te velim optime, id quod & spero quando non sit verisimile, te tot annis in urbe sancta versatum... Cupit scire, si bulla visa sit, qua pecuniarum usus fratribus Minorum indulgetur. Petrus Schottus religionis divi Francisci diligentissimo observatori, fratri Iohanni de Laudenburgo, in Maguntiaco litteris sacris vacanti, maiori sibi plurimum caro salutem dicit plurimam. Queris a me theologicalis questio dici debeat, an theologalis siquidem concertatio sit inter scolasticos... Mittit quedam medicinarum genera ab aliis descripta. Petrus Schottus viro non ineleganti Cratoni Udenheimio, artium liberalium magistro, ludi Sletstatensis prefecto, amico singulari salutem dicit plurimam. Intellexi ex litteris quas ad Ursulam de Duncenheim matronam honestissimam dedisti, te nonullas a me medicinas expectare. Civitas et Senatus respondet & se excusat in quo iniuste a quodam procuratore delati sunt. Petrus Schottus nomine magistratus Argentinensis revenrendissime in Christo pater et domine, obtemperantiam promptam spontaneaque obsequia... Responsiva precedentis. Eximio utriusque iuris doctori Petro Schotto Iohanne Mathonensis episcopus salutem. Per presens scriptum vestram solertiam ingeniique excellentiam limpide intellexi cum utriusque doctoris dicta nuclealiter intueor vos perlustrasse... Sese librios ei ex Italia misisse. Petrus Schottus honorabili bonarum artium magistro, domino Iohanni Muller in arce Badensi, praeceptori suo semper observandissimo salutem plurimam dicit. Cum ad te libros hos tuos quam fidelissime perferri desiderarem, celeritatem forsitan transvectionis quam tu imprimis concupiveras... Laudis sui pertesum visum esse. Petrus Schottus Euchario Groshug Ioannite salutem dicit. Constitueram ubi primum immensum hoc Eulogiorum volumen susceperam, id ad te continuo remittere... Oratio ad generalem ordinis Predicatorum. Advenisse te in urbem nostram, pater amplissime, universa hec civitas mira congratulatione gaudet, siquidem ex presentia tante doctrine auctoritatis atque sanctimonie patris adornanda sese... Ut tandem scribat sententiam suam in quodam dubio, amore veritatis. Petrus Schottus ex persona domini Alberti episcopi Argentinensis preclarissimis viris rectori & universis theologie iuridiceque facultatis doctoribus eximii studii Heidelbergensis salutem. Ante exactos menses aliquot explanationem veritatis cuiusdam atque eius magistralem elucidationem a vobis ad nos mitti litteris nostris desideravimus... Responsio magistri Iohannis Symler Argentinensis licentiati in utroque iure. Quoniam ex themate mihi proposito in scriptis, non potest elici factum omnino certum & determinatum. Questiuncule in foro conscientiae. Utrum beneficiatus possit & debeat concubinam suam & prolem, si quam habeat ex ea pauperes, alere de bonis ecclesie... Petrus Schottus ad Eucharium Groshug Ioannitam an liceat religionis nutrire comas. Urges ut scripto respondeam duobus per te quesitis, primo, num sine peccato possit vir praesertim sacerdos orare velato capite... Casus matrimonialis. Puella xi annorum per verba de presenti contraxit cum adulto, utrum sit contractus matrimonii iudicandus vel sponsaliorum... Primitie carminum Petri Schotti nondum decennis. Inveterata peti non Simea debet in aedes / ursus silvestri, presbiter & iuvenis... Petrus Schottus Bononie studens magne scientie viro domino Iohanni Geller amico sibi plurimum colendo salutem plurimam dicit. Quas ad me dedisti litteras, leto animo recoepi, tum quod te bene valere significabant... Mittit huic quoque carmina de tribus Iohannibus. Petrus Schottus primario atque prestabili viro Sigismundi Gossenbrot Augustensi salutem dicit plurimam. Cum diebus superioribus insigni divinarum litterarum doctori Iohanni Geiler der Keisersberg numeros nostros edidissem... Petri Schotti carmen heroicum ad civitatem Argentinensem, ut a periculis prudenter caveat, exemplum capiens a Ratispona olim liberam nunc subiecta duci Bavarico anno Christ M.cccc.lxxxvi. Cui dedit argentum fulgens urbs inclyta nomen / nobilitate potens valloque & moenibus altis... Petrus Schottus ad Bohuslaum de Hassenstein comitem Bohemum. Me generosa tuae comes inclyte stemata menti / parere impellunt cunctaque iussa sequi... Bohuslai de Hassenstein Bohemi elegiacum in defensionem Petri Schotti contra quendam invidum detractorem. Eximium vatem mordes qui dente canino / an dapibus blattam vis faciare novis... Ade Wernheri Temarensis exhortatio ad clerum ut horas canonicas non negligat. Placatum quicumque deum tibi, clerice, queris / horas septenas murmure funde pio... Impressa a Martino Schotto cive Argentinensis sexto nonas Octobres anno Christi M.CCCC.LXXXXVIII. Einband und Fragmente
Autor
  • Ansicht nach links drehen Ansicht nach rechts drehen Drehung zurücksetzen
  • Ansicht vergrößern Ansicht verkleinern Vollansicht