Abbildung eines Logo
Titel
Dicta super septem tractatus Petri Hispani (cum textu) Dicta Versoris super summulas magistri Petri Hispani. [I]ste est tractatus summularum magistri Petri Hyspani, in quo ipse compendiose determinat de his que in libris logice Arestotelis Boetii et Porphirii prolixe tractantur. Vocum significativarum ad placitum. Postquam autor posuit divisionem vocis significative et diffinitiones membrorum eius, hoc consequenter dividit vocem significativam ad placitum per complexam et incomplexam... Propositionus cathegoricarum etc. Postquam autor posuit diffinitionem propositionis categorice, hic consequenter dividit eam per utilem propositionem particularem id est diffinitam et singularem... Contradictorie sunt universalis affirmativa. Postquam autor determinavit de contrariis et subcontrariis, hic consequenter determinat de contradictoriis et subalternis... Conversio simplex emutatio. Postquam autor posuit divisionem conversionis, hic consequenter determinat de membris eius... Disiunctiva est illa in qua coniunguuntur due cathegorice per hanc coniunctionem... Postquam autor determinavit de copulatica in qua due cathegorice coniungunguntur (!) secundum voces et significata simul, hic consequenter determinat de propositione disiunctiva in qua coniunguntur due cathegorice... Et sciendum quod unusqusque modus etc. Postquam autor superius determinavit de propositione modali quantum ad substantiam eius, hic consequenter vult determinare de suis passionibus scilicet de equipollentia et oppositione... Sequitur tractatus secundus Petri Hyspani. Predicabile sumitur dupliciter. Postquam autor superius determinavit in primo tractatu de enuntiatione sive propositione que componitur ex terminis incomplexis... Genus dividitur in genus generalissimum etc. Postquam autor diffinitive determinavit de genere ponendo duas diffinitiones eius, hic consequenter determinat de ipso divisive, dicens quod genus dividitur in genus generalissimum et genus subalternum... Differentia est quod predicatur de. Postquam autor superius in parte precedenti posuit acceptiones differentie [..], hic consequenter determinat de ipsa differentia magis propria sic eam diffiniens... Diffinitur etiam accidens ab Arestotile. Postquam superius posuit primam diffinitionem accidentis, hic consequenter notificat ipsum accidens ponendo alias diffinitiones eius. Iste est tertius tractatus predicamentorum magistri Petri Hyspani, in quo postquam in precedenti determinavit de dicibili in complexo scilicet in ratione utilis predicabilis, hic consequenter determinat de dicibili incomplexo sub ratione ordinabilis in genere... Eorum que sunt alia dicuntur de subiecto. Postquam premisit distinctionem modorum essendi in qui valent ad cognoscendum secundam divisionem antepredicamentale, hic consequenter ponit illam secundam divisionem... Commune est omni subere in subiecto non esse. Postquam autor determinavit de substantia secundum se quantum ad esse substantiale, hic consequenter determinat de proprietatibus eius... Quantitatis continue quinque sunt species scilicet linea, superficies etc. Postquam autor determinavit de qualitate discreta, hic consequenter determinat de quantitate continua... Item alia diffinitio relativorum est ad aliquod sunt quorum etc. Postquam posuit diffinitionem et proprietates ad aliquod communiter sumpti ut se extendit ad relativa secundum esse et secundum dici, hic consequenter ponit aliam diffinitionem ipsius ad aliquod specialiter accepti... Qualia dicuntur que secundum denominative dicuntur vel ab aliqua etc. Postquam autor determinavit de qualitate in communi et quantum ad suas species, hic consequenter determinat de quali quod est eius denominativum. Habitus est corporum et eorum que circa corpus sunt adiacentia ut esse calciatum. Postquam autor determinavit de predicamento situs quod communiter et utiliter convenit omnibus substantiis corporeis, hic consequenter determinandum est de decimo et ultimo predicamento... Motus autem sex sunt species etc. Postquam autor determinavit de postpredicamento prioris et simul que valent ad cognoscendi dicibilia incomplexa quantum ad suum esse, hic consequenter determinat de motu qui valet ad cognoscendum ipsa quantum ad suum fieri. Circa initium quarti tractatus Petri Hyspani propositio est oratio affirmativa vel negativa etc. Iste est quartus tractatus summularum Petri Hyspani, in quo postquam Petrus Hyspanus determinavit de predicabilibus et predicamentis et etiam de partibus propinquis eius scilicet de enuntiatione sive propositione, hic consequenter determinat de silogismo... Prima figura est illa in qua etc. Postquam autor determinavit de silogismo in generali ostendens quod et ex quibus principiis constat tam materialibus quam formalibus, et que sunt regule generales omni figure, consequenter determinat de silogismo in speciali docens formationem omnium silogismorum... Cesare primus modus secunde figure etc. Postquam autor ostendit superius que est secunda figura et que sunt regule eius et enumeravit suos modos in communi, hic consequenter in specie determinat de ipsis. Iste est quintus tractatus Petri Hyspani. In quo postquam determinavit in precedenti tractatu de silogismo simpliciter et absolute secundum suam formam non contracto ad aliquam amteriam speciale, hic consequenter determinat de silogismo dyalectico qui est silogismus contractus ad pateriam probabilem. Locus intrinsecus diciditur per locum. Postquam autor premisit divisionem loci et diffunctiones membrorum eius, hic consequenter subdivit unum membrum ipsius secundum locum extrinsecum dicens... Totum in quantitate est universale universaliter etc. Postquam autor determinavit de loco a toto integrali, hic consequenter determinat de loco a toto in quantitate... Materia est qua cum aliquo. Postquam autor superius determinavit de loco a causa efficiente, hic consequenter determinat de loco a causa materiali. Contradicitio est oppositio etc. Postquam autor determinavit de locis a contrariis et privative oppositis, hic consequenter determinat de locis a contradictoriis et de locis a disparatis. Silogismus est dis. Postquam autor posuit diffinitiones silogismo dyalectici et demonstrativi dyalectici et sophistici, hic consequenter determinat de causa finali eius ostendendo quomodo ordinatur ad quinque methas... Amphibologia est. Postquam autor determinavit de fallacia equivocationis que sit secundum multiplex actuale dictionis, consequenter determinat de fallacia amphibolobie que fit secundum multiplex actuale orationis eiusdem... De fallaciis extrinsicis. Postquam autor determinavit de fallaciis in dictione, hic consequenter determinat de fallaciis extra dictionem. Sequitur de non causa. Postquam determinavit superius de fallacia consequentis, hic consequenter determinat de fallacia secundum non causam ut causam. Eorumque dicuntur quedam dicuntur cum complexione. Iste est septimus tractatus magistri Petri Hyspani, in quo postquam determinatum est de tractatus fallaciarum, hic consequenter determinat de quibusdam proprietatibus terminorum... Relativum dicitur dupliciter. Iste est secundus tractatus parvorum logicalium magistri Petri Hyspani de relativis. In quo postquam determinavit in precedenti parte de suppositione, hic consequenter determinat de relatione termini... Circa predicta queritur. Postquam autor diffinuit et divisit ampliationem, hic consequenter iuxta hoc verbum ampliativum potest ponit sophisma quod tale est... Circa hoc queritur. Postquam autor determinavit de restrictione facta per verbum, hic consequenter ad maiorem declarationem eorum que dicta sunt querit de sophismate. Sequitur de hoc signo nullus. Postquam autor determinavit de hoc signo omnis quod sit utiliter affirmative, hic consequenter dicit de hoc signo nullus quod sit quinque utiliter negative... Circa infinitum queri. Postquam autor determinavit de signis distributivis, hic consequenter ex quo infinitum sequitur quantitatem determinat... De infinito. Postquam autor superius determinavit de incipit et desinit, hic consequenter vult determinare de infinito... De infinito. Dicta Versoris super septem tractatus summularum Petri Hyspani in felici Colonia impressa et exarata fine salubri finiuntur. Einband und Fragmente
Autor
  • Ansicht nach links drehen Ansicht nach rechts drehen Drehung zurücksetzen
  • Ansicht vergrößern Ansicht verkleinern Vollansicht