Abbildung eines Logo
Titel
[Epistolae] Epistolare Epistolare Francisci Philelfi Francisci Philelfi epistolarum liber primus. Franciscus Philelfus Leonardo Iustiniano salutem plurimam dicit. Quod nihil apud me duxerim antiquius benevolentia tua, nihil sanctius tua fide... Franciscus Philelfus Kyriaco Naconitano salutem. Placuisse tibi litteras meas et ea quae de Virgilii maronis sententia scripsimus... Franciscus Philelfus Ioanni Aurispae salutem. Antonius Capanorensis qui a principe Lucensi orator it (!) ad Venetos, est mihi ab ipsa adolescentia coniunctus tanta familiaritate... Franciscus Philelfus Leonardo Arretino salutem. Ierunt ad me tandem litterae ex castris a legato apostolico quibus tuto hinc ad vos ire permittitur... Franciscus Philelfus Thome Sarcanensi salutem. Ut tuis me humanissimis monuisti litteris, scripsi ad reverendissimum patrem cardinalem tuum... Franciscus Philelfus Leonardo Arretino salutem. Lapus Castelliunculus auditor et familiaris meus renuntiavit mihi tuo nomine abitionem istinc meam et permoleste tulisse te... Franciscus Philelfus Eugenio quarto summo pontifici salutem. Meus erga te animus et integerrima fides pater sanctissime esse tibi debet per multis argumentis iampridem et perspecta et cognita... Franciscus Philelfus Alberto Zancario salutem. Non vanum extitisse me somnii coniectatorem, res ipsa liquido ostendit, Ioannem Marium filium fugisse ab me... Franciscus Philelfus salutem plurimum dicit Senatui et populo Florentino. Etsi vereor viri Florentini aliquos fore, qui perturbatione quapiam potius impotentiaque animi... Franciscus Philelfus Cosmo Medices salutem plurimam dicit. Aristides Atheniensis cognomento iustus cum legatus una cum Themistocle qui cum ei erant inimicitiae... Franciscus Philelfus Ryriaco Anconitano salutem. Ad quintum idus Quintiles dedi ad te litteras quibus suavissimae tuae ad me epistolae responderam. Franciscus Philelfus Catoni Sacco iureconsulto salutem. Et tuae mihi litterae primum ac deinde libri quos abs te tantopere expectabam, redditi sunt. Franciscus Philelfus leonardo salutem. Franciscus Philelfus Leonardo Iustiniano salutem. Kyriacus Anconitanus cum Ventias peteret, a me petiit ut se tibi per litteras commendare... Franciscus Philelfus salutem dicit plurimum Aloysio Crotto ducali secretario. Quantum tibi debeam memoriter memini, non enim mediocris est beneficentia in me tua... Franciscus Philelfus Francisco Barbaro salutem. Adhortatio tua mihi maiorem in modum probari debet, utpote quae ab optimo animo manat... Franciscus Philelfus salutem dicit plurimum Francisco Barbaro. Quem ego hac tempestate putem ex graecis hominibus braecos caeteros doctrina eloquentiaque praestare... Franciscus Philelfus Matthiolo Perusino philosopho ac medico salutem. Tu me negligentiae videris accusare cum nulla unquam diligentia uti consueveris... Franciscus Philelfus Lapo Pisano iureconsulto salutem. Qui tibi reddiderit meas litteras, est mihi iam multos annos perfamiliaris cuius fide ac benevolentia erga me habeo... Franciscus Philelfus Bernardo Iustiniano salutem. Leonardus Iustinianus vir clarissimus pater tuus non praesentem solum sed futuram etiam gloriam eamque immortalem animo meditatus... Franciscus Philelfus Ioanni Mario filio salutem. Audio te functum Massiliae magistratu et eo quidem non mediocri tua cum laude... Franciscus Philelfus Facino Forobronuncianensi salutem. Quod mihi abiens verbum non feceris, fecisti tu quidem inhumane... Franciscus Philelfus salutem dicit plurimam Lancelato Cardinali Leucosiae.. Redditae mihi sunt suavissimae litterae tuae quas libenter accepi diligentissimeque perlegi... Cum te libertati tuae ac pristinae dignitati restitutum accepissem, vix dici quaeat quanta sum laetitia gaudioque affectus. Francisci Philelfi epistolarum liber nonus. Franciscus Philelfus Sphortiae secundo salutem. Hortatur me Sphortia secunde singularis tua benignaque modestia ut de his ad te scribere non verear... Franciscus Philelfus Ioanni Aurispae salutem. Pollucem meum videre cupio nam eius mihi praesentia vaehementer est opus... Franciscus Philelfus Nicodemo Tranchedino salutem. Memini quae nuper cum Mediolanum revertisses, mecum de iis locutus es quae noster optimus princeps tibi in Hetruriam abeunti iusserat. Franciscus Philelfus Ciccho Simonetae salutem dicit plurimum. Ternis litteris meis esse debes certior factus, me neque Papiae neque Mediolani rem pecuniariam quam decrevit princeps consequi potuisse. Franciscus Philelfus Scevae Corti iurisconsulto et equiti aurato salutem. Ambrosius gentilis Derthonensis necessarius tuus ut ipse ait, multis mihi in rebus molestus est. Franciscus Philelfus Angelo Actiolo equiti aurato salutem. Et quid ego cum hinc abiturus abs te petierim et quod mihi perlibenter ipse coram receperis te facturum... Franciscus Philelfus Ioanni Mario filio salutem. Ubi gentium te contineas nescio istic ne Casale an altarii Petrus Perleo familiaris noster fecit me nuper suis litteris certiorem brevi futurum... Franciscus Philelfus Iacobo Bicheto salutem. Nisi te iampridem plurimum diligerem stomacharer fortasse cum videam codicem meum esse apud te tamdiu vel invitum... Franciscus Philelfus Iacobo Camerinati salutem. Quantam diligentiam adhibuerim in rem tuam potes ex Ciccho Angeloque cognoscere... Franciscus Philelfus Galeatio episcopo Mantuano salutem. Nisi una omnium voce praedicationeque cognitum mihi esset te animo vigere ingenti... Franciscus Philelfus Petro Thomasio philosopho ac medico salutem. Cum nuper ab Alphonso rege et a summo ecclesiae romanae pontifice Nicolao quinto revertissem Mediolanum... Franciscus Philelfus Aenico Davalo equiti aurato salutem. Cum ad undecimum kalendis Septembres ex castris regiis abiissem repetiturus Mediolanum, nihil mihi molestius fuit... Franciscus Philelfus Ioanni Mario filio salutem. Tu saepe ad me scribis et numquam rescribis tamen, velim quod antea saepe numero ut faceres... Franciscus Philelfus petro Nucetano salutem. Me in dies magis atque magis tibi obstringis plurimis tuis ac maximis beneficiis itaque tantum me tibi debere fateor... Franciscus Philelfus Ioanni Andreae abbati salutem. Etsi nudius quartus litteras dedi ad te alteras de re tua, tamen quia interdum nuntii sunt vel negligentes vel tardiores... Franciscus Philelfus Lodovico Casellae salutem. Intelligo in dies magis id quid certe dubitavi nunquam me tibi esse charissimum. Franciscus Philelfus Xenophonti filio salutem. Superioribus diebus Bartholomaeo Platynensi Mantuam repetenti litteras ad te dedi quibus ad ea omnia respondi... Franciscus Philelfus Gregorio Arrigo iurisconsulto salutem. Facit vetus ac summa amicitia illa nostra que ab usque prope adolescentia coniunctissime olim viximus... Franciscus Philelfus Bessarioni cardinali Nicaeno salutem. Nudiussextus litteras ad te dedi quibus idem latine petii quod paulo ante graece feceram. Etsi de tua in me singulari mansuetudine atque benivolentia numquam dubitavi... Franciscus Philelfus Gaspari Mercato Valentiae comiti salutem. Si Gasparem Mercatum meum de omni meo in urbe Romam itinere minus facerem certiorem quem alium sim facturus... Franciscus Philelfus Xenophonti filio salutem. Quod tibi anteaquam istuc esses profecturus consilium dedi idque ut faceres... Franciscus Philelfus Nicolao Canali iureconsulto et equiti aurato salutem. Qui tabellarius diebus superioribus meas litteras tibi reddidit ac item has tibi est redditurus... Franciscus Philelfus Marchesino Varisino salutem. Cum tuae me omnes litterae semper delectari tum hae potissimum quas hoc dies abs te accepi. Franciscus Philelfus Xenophonti filio salutem. Fecisti me proximis tuis litteris certiorem de navigatione tua ad Rhagusinos... Franciscus Philelfus Bernardo Iustiniano Leonardi filio salutem. Et si mihi dubium nunquam fuit meos omnis tibi esse charissimos tamen cum proximis diebus ex Mario filio coram didicissem... Franciscus Philelfus Isidoro cardinali Rhuteno salutem. Post eas litteras quibus mihi et de anulo quem hispano seniori dederas et de pecunia quam socrus a theologo Timothaeo petierat... Redditae mihi sunt pater claementissime tuae amplitudinis litterae quas mea summa cum voluptate lectitavi... Franciscus Philelfus Lodovico Casellae salutem. Singularem tuam erga me benivolentiam multis tuis permagnisque officiis sum expertus... Einband und Fragmente
Autor
  • Ansicht nach links drehen Ansicht nach rechts drehen Drehung zurücksetzen
  • Ansicht vergrößern Ansicht verkleinern Vollansicht