Abbildung eines Logo
Titel
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond Umschlag Titelblatt Inhoudsopgave Programma der Jaarvergadering van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond [Nr. 1] Ledenlijst Vorloopig bericht Restauratiën in historischen en in zoogenaamden nieuwen stijl Gevraagd antwoord Modernisatie der klokkenspiel - inrichting gewenscht en in 't belang onze oude speelklokken Dupliek Vijfde voorloopig verslag omtrent de schilderingen in de kap van de Zuider- of St. Pancraskerk te Enkhuizen Een fraai interieur te Arnhem Het bisschopsbeeld in de kerk te Westbroek Muntvondst te Alblasserdam De Frans Hals van Akersloot Boekbespreking Korte mededeelingen [Nr. 2] Oud - Groningen, [1] Verbetering [Nr. 3] De staatsbegrooting voor 1917 Restauraties in historischen en in zoogenaamden nieuwen stijl Nederlandsch Museum voor geschiedenis en Kunst Aanwinsten Middeleeuwsche glasvensters Een XVe-Eeuwsche nederlandsche miskelk in Zuid-Amerika Willem Daniëlsz van Tetrode, [1] Korte mededeelingen [Nr. 4] Oud - Groningerland, [2] [Nr. 5] De Jaarvergadering te Groningen Openingsrede Verslag van den waarnemenden secretaris Dr. Coster Jaarverslag van den Nederlandschen Klokken- en Orgelraad Aanwinsten van het Mauritshuis Aanwinsten der verzameling - kam te Nijmegen De St. Catharina- of Kruiskerk te 's-Hertogenbosch Het Daghet in het Oosten Naschrift op: Een XVde eeuwsche nederlandsche miskelk in Zuid-Amerika Beglaasde pandramen bij de observanten te Weert tegen het einde der middeneeuwen Munt- en Penningverzameling P. J. van Dijk van Matenesse Boekaankondiging Verslagen Korte berichten [Nr. 6] Oficieele berichten Nordhollandsch borduurwerk van 1639 Noord-Nederlandsche miniaturen der 15de eeuw in handschriften van den Bijbel Eene romeinsche koopakte uit de terp te Tolsum De legioen-teekens in de verzameling kam De Kruiskerk te 's-Hertogenbosch Boekaankondiging Verslagen Korte berichten Verbeteringen Register Farbkeil/Maßstab
Autor
  • Ansicht nach links drehen Ansicht nach rechts drehen Drehung zurücksetzen
  • Ansicht vergrößern Ansicht verkleinern Vollansicht