Abbildung eines Logo
Titel
[Epistolae] EpistolareEpistolare Francisci Philelfi.Francisci Philelfi epistolarum liber primus.Franciscus Philelfus Leonardo Iustiniano salutem plurimam dicit.[Q]uod nihil apud me duxerim antiquius benevolentia tua, nihil sanctius tua fide...Franciscus Philelfus Kyriaco Naconitano salutem dicit.[P]lacuisse tibi litteras meas et ea quae de Virgilii maronis sententia scripsimus in Aeneida...Franciscus Philelfus Ioanni Aurispae salutem.[A]ntonius Capanorensis qui a principe Lucensi orator it (!) ad Venetos, est mihi ab ipsa adolescentia coniunctus tanta familiaritate...Franciscus Philelfus Leonardo Arretino salutem.[I]erunt ad me tandem litterae ex castris a legato apostolico quibus tuto hinc ad vos ire permittitur...Franciscus Philelfus Thomae Sarcanensi salutem.[U]t tuis me humanissimis monuisti litteris, scripsi ad reverendissimum patrem cardinalem tuum...Franciscus Philelfus Leonardo Arretino salutem.[L]apus Castelliunculus auditor et familiaris meus renuntiavit mihi tuo nomine abitionem istinc meam et permoleste tulisse te...Franciscus Philelfus Eugenio quarto summo pontifici salutem.[M]eus erga te animus et integerrima fides pater sanctissime esse tibi debet per multis argumentis iampridem et perspecta et cognita..Franciscus Philelfus Alberto Zancario salutem.[N]on vanum extitisse me somnii coniectatorem, res ipsa liquido ostendit, Ioannem Marium filium fugisse ab me...Franciscus Philelfus salutem plurimum dicit Senatui et populo Florentino.Franciscus Philelfus Ioanni Ferufino iureconsulto et ducali iustitiae consiliario salutem.[M]isite et amen et plurimi faciam, sim apprime ingratus utpote que dilucide perspiciam mea tibi omnia curae esse...Franciscus Philelfus salutem plurimum dicit Senatui et populo Florentino.[E]tsi vereor viri Florentini aliquos fore, qui perturbatione quapiam potius impotentiaque animi...Franciscus Philelfus Cosmo Medices salutem plurimam dicit.[A]ristides Atheniensis cognomento iustus cum legatus una cum Themistocle qui cum ei erant inimicitiae...Franciscus Philelfus Kyriaco Anconitano salutem.[A]d quintum idus Quintiles dedi ad te litteras, quibus suavissimae tuae ad me epistolae responderam.Franciscus Philelfus Catoni Sacco iureconsulto salutem.[E]t tuae mihi litterae primum ac deinde libri quos abs te tantopere expectabam, redditi sunt.Franciscus Philelfus Saxolo Pratensi salutem.[D]etua in Peloponesum, quam instituisti profectione accipe sententiam meam.Franciscus Philelfus Petro Thomasio philosopho ac medico salutem.[A]ccusabis me negligentiae quod equidem per moleste ferrem, si cuiquam me nossem indiligentiae obnoxium.Franciscus Philelfus Francisco Barbaro salutem.[A]dhortatio tua mihi maiorem in modum probari debet, utpote quae ab optimo animo manat...Franciscus Philelfus salutem dicit plurimam Francisco Barbaro.[Q]uem ego hac tempestate putem ex graecis hominibus graecos caeteros doctrina eloquentiaque praestare...Franciscus Philelfus Matthiolo Perusino philosopho ac medico salutem.[T]u me negligentiae videris accusare cum nulla unquam diligentia uti consueveris...Franciscus Philelfus Lapo Pisano iureconsulto salutem.[Q]ui tibi reddiderit meas litteras, est mihi iam multos annos perfamiliaris cuius fide ac benevolentia erga me habeo...Franciscus Philelfus Bernardo Iustiniano salutem.[Q]ui tibi reddidit meas litteras tanta mecum benivolentia iunctus est, ut maiore nemo esse possit.Franciscus Philelfus Alberto Zancario salutem.[N]ihil est quod hoc tempore aliud tibi respondeam, nam hic princeps me coepit perhumaniter tractare...Franciscus Philelfus Francisco Barbaro salutem.[P]ersaepe litteras ad te dedi, quibus quod erat vel officii vel humanitatis tuae non petieram modo...Franciscus Philelfus Galeotto Frumento salutem.[R]edditae mnihi sunt suavissimae litterae tuae, quas libenter accepi diligentissimeque perlegi...Franciscus Philelfus salutem dicit plurimam Lancelato Cardinali Leucosiae.[C]um te libertati tuae ac pristinae dignitati restitutum accepissem, vix dici quaeat, quanta sum laetitia gaudioque affectus.Quanto autem angli sunt francis tuis inferiores, frequentes permagnaeque de iis habitae in hanc diem a te victoriae declararunt.Francisci Philelfi epistolarum liber nonus.Franciscus Philelfus Sphortiae secundo salutem.[H]ortatur me Sphortia secunde singularis tua benignaque modestia ut de his ad te scribere non verear...Franciscus Philelfus salutem dicit plurimam Nicolao Cebae.[L]ibenter audio te virum doctum ac disertum mandare litterarum monimentis res, ut ipse appellas Turcobycantias.Franciscus Philelfus Antonio Panhormitae salutem.[S]i qua in re Xenophonti filio fuerit opus tua opera, scio te nihil eorum praetermissurum omnium, quae mea interesse cognoris.Franciscus Philelfus Leodrysio Cribello salutem.[S]i grato in me animo esse volueris, ut et esse debes et ipse te futurum puto, curabis omnia quae istinc decedens tuae fidei mandavi...Franciscus Philelfus Petro Thomasio philosopho ac medico salutem.[Q]uod nudiusquartus aliis litteris tibi significavi ticinum concessi, nullus enim opportunior locus potuit offerri Mediolanensis pestilentiae strangem effugere cupienti...Franciscus Philelfus Bernardo Iustiniano Leonardi filio salutem.[P]etrus Thomasius doctissimus philosophus et eloquentissimus medicus commonuit me suis litteris scripsisse te mihi iampridem...Franciscus Philelfus Mattheo Pisaurensi salutem.[S]um omnia a munificentissimo principe nostro assecutus quae volui...Franciscus Philelfus Petro Thomasio philosopho medicoque salutem.[S]ecundum librum de exilio qui de infamia inscribitur, velim huic isti tabellario que meas tibi litteras reddidit ad me des.Franciscus Philelfus Lodovico Casellae salutem.[T]antam mihi nuper cum Ferrariae essem benivolentiam ostendisti ut nihil videar magis cupere quam te visere quam saepissime...Franciscus Philelfus Iuliano Heremitarum generali salutem.[F]acit vel singularis mea erga te veneratio vel excellens tua sapientia vitaeque sanctimonia...Franciscus Philelfus Ioanni Mario filio salutem.[A]d ea quae petieras proximis diebus respondi tibi, quod istic tibi honoratus sit locus, gaudeo.Franciscus Philelfus Lodovico Casellae salutem.[G]raecis istis quibus meas litteras ad te dedi et favi hic apud omnes et apud munificentissimum principem auxilio fui non mediocri...Franciscus Philelfus Donato Actiolo salutem.[L]aetor equidem et gaudeo plurimum tibi oblatam fuisse occasionem ad me scibendi...Franciscus Philelfus Guilielmo Ursino Franciae cancellario salutem dicit.[E]xistimo fieri aut nuntiorum negligentia aut etiam fortassis occupationibus tuis, ut litterae tuae vel mihi non reddantur vel non eant ad me.Franciscus Philelfus Ioanni Andreae abbati salutem.[E]tsi nudius quartus litteras dedi ad te alteras de re tua, tamen quia interdum nuntii sunt vel negligentes vel tardiores...Franciscus Philelfus Lodovico Casellae salutem.[I]ntelligo in dies magis id quid certe dubitavi nunquam me tibi esse carissimum.Franciscus Philelfus Xenophonti filio salutem.[S]uperioribus diebus Bartholomaeo Platynensi Mantuam repetenti litteras ad te dedi quibus ad ea omnia respondi...Franciscus Philelfus Gregorio Arrigo iurisconsulto salutem.[F]acit vetus ac summa amicitia illa nostra que ab usque prope adolescentia coniunctissime olim viximus...Franciscus Philelfus Bessarioni cardinali Nicaeno salutem.[N]udiussextus litteras ad te dedi quibus idem latine petii quod paulo ante graece feceram.Franciscus Philelfus Bessarioni cardinali Nicaeno salutem.[E]tsi de tua in me singulari mansuetudine atque benivolentia numquam dubitavi...Franciscus Philelfus Gaspari Mercato Valentiae comiti salutem.[S]i Gasparem Mercatum meum de omni meo in urbe Romam itinere minus facerem certiorem quem alium sim facturus, haud satis intelligo.Franciscus Philelfus Xenophonti filio salutem.[Q]uod tibi anteaquam istuc esses profecturus consilium dedi idque ut faceres...Franciscus Philelfus Nicolao Canali iureconsulto et equiti aurato salutem.[Q]ui tabellarius diebus superioribus meas litteras tibi reddidit ac item has tibi est redditurus, renunciavit mihi iccirco te sibi nullam dedisse ad me epistolam...Franciscus Philelfus Marchesino Varisino salutem.[C]um tuae me omnes litterae semper delectarunt tum hae potissimum quas hoc die abs te accepi.Franciscus Philelfus Othoni Carreto iureconsulto salutem.[N]ullum sane mihi tedium afferre possunt litterae tuae, non enim solum tardissimae sunt, sed etiam brevissime.Franciscus Philelfus Xenophonti filio salutem.[F]eci te ad tertium Iulias per litteras certiorem me nihil litterarum tuarum accepisse posteaquam ex Venetiis solveras...Franciscus Philelfus Nicodemo Tranchedino salutem.[G]audeo equidem vaehementer ita res tibi secundas esse, ut ne amicissimi quidem hominis recorderis...Franciscus Philelfus Thomae Theobaldo equiti aurato salutem.[U]t tibi gratulos vaehementer, quod secundis usus fortunae flatibus, te in portum quietum istum transquillumque recepisti...Einband und Fragmente
Autor
  • Rotate Left Rotate Right Reset Rotation
  • Zoom In Zoom Out Fullscreen Mode